top of page

KINEZIOTEJPING

Kineziotejping je tehnika,  koja se zasniva na terapeutskom efektu specijalnih elastičnih traka  koje se lepe na kožu i primenjuje se u fizikalnoj terapiji i sportskoj  medicini. Koristi se kod bolesti i povreda koštano-mišićnog sistema

Tretman / 700din

bottom of page