top of page

FIZIKALNA TERAPIJA

Šta je fizikalna terapija?

Fizikalna medicina i rehabilitacija se bavi lečenjem i rehabilitacijom pacijentata sa različitim oštećenjima koštano-zglobno-mišićno-nervnog sistema.

Svrha fizikalne terapije je smanjivanje bola i poboljšavanje generalnog kvaliteta života primenom raznih oblika energije. To može biti pokret, toplota, elektricitet, svetlost, mehanička energija, magnetna, energija vode…

Fizikalni pregled obavlja lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije kako bi se dobio uvid u stanje

lokomotornog aparata kao i opšte stanje pacijenta. Nakon utvrđivanja stanja pacijenta i postavljanja

dijagnoze pravi se individualni plan lečenja i rehabilitacije pacijenta. 

Vrste fizikalne terapije:

Interferentne struje, TENS, elektrostimulacija, elektroforeza, laser, ultrazvuk, magnetna

terapija, krioterapija, kineziotejping i još mnoge druge...

Cena Fizikalne terapije: 

Set fizikalne terapije (elektroterapija, ultrazvuk,

laser,kineziotejping) – 1600 din

bottom of page