top of page

ELEKTROTERAPIJA

Šta je Elektroterapija?

Ova terapija širi krvne sudove čime utiče na ubrzanje cirkulacije i limfe, što pomaže kod smanjenja otoka i nakupljanja vode u organizmu. Na ovaj način se smanjuju upale i zapaljenski procesi u telu, osim toga fizikalna terapija utiče na smanjenje osećaja bola upravo zbog ubrzane cirkulacije. Takođe, kod ubrzanja procesa zarastanja rana i povreda.

Vrste elektroterapije Postoji nekoliko vrsta elektroterapije koje se najčešće primenjuju:

· TENS (Transcutaenous electrical nerve stimulation) – najviše primenjivan tip

· PENS (Percutaneous electrical nerve stimulation)

· EMS (Electrical muscle stimulation)

· IFC (Interferential current)

· PEMF (Pulsed electromagnetic field therapy)

· GS (Galvanic stimulation)

Cena elektroterapije:

Elektroterapija - 800 din

bottom of page